Budownictwo, nieruchomości i projektowanie

Mieszkanie

Mieszkaniem jest zespół pomieszczeń mieszkalnych i pomocniczych mający odrębne wejście, wydzielony stałymi przegrodami budowlanymi, umożliwiający stały pobyt ludzi i prowadzenie samodzielnego gospodarstwa domowego. Istnieje dużo rodzajów mieszkań, jak na przykład spółdzielcze lub komunalne.